Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING

02/2020

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons bureau. Dank daarvoor.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze website gebruikt en/of je inschrijft bij Interstaf en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Interstaf BV. Interstaf Werving & Selectie en Interstaf Consultants. Hierna te noemen Interstaf.

Interstaf respecteert de privacy van alle kandidaten, werknemers en andere bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Interstaf handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door diensten van Interstaf te gebruiken, dan wel door de website van Interstaf te bezoeken, verklaar je akkoord te gaan met deze privacyverklaring.

Gebruik van onze diensten
Wanneer je je inschrijft via onze website en/of aanmeldt voor onze dienst, werving en selectie (hierna: de dienstverlening) vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze dienst uit te kunnen voeren.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Interstaf of die van een derde partij. Vastleggen en verwerking van gegevens In het kader van de dienstverlening legt Interstaf gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik door Interstaf en in deze privacyverklaring genoemde derden. Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

  • (Voor)naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, cv, diploma’s, personele documenten, pasfoto, burgerlijke staat, e-mailadres, nationaliteit, informatie over opleidingen;
  • Gegevens over beschikbaarheid en arbeidsverleden;
  • VAR verklaringen (bij ZZP-ers);
  • Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zover daarvoor toestemming is gegeven door jou.

Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke gegevens dat zijn lees je verderop in deze privacyverklaring.


Wij leggen gegevens vast om:

  • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen;
  • Gebruikers op de hoogte te houden van interessante vacatures;
  • Pre-employment screenings te kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers.

Gegevens worden verstrekt aan de navolgende derden:

  • Opdrachtgevers die zoeken naar geschikte kandidaten, waarbij in elk geval het CV zal worden verstrekt.

 

Toegang tot de gegevens
Interstaf maakt gebruik van een database/kandidatenbestand, in de zoektocht naar geschikte kandidaten voor opdrachtgevers zoals: werkgevers, HR-functionarissen etc. Je kunt te allen tijde je cv uit de database verwijderen indien je hier geen prijs meer op stelt. Interstaf gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van Interstaf. Deze gegevens worden aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd en niet tot jou herleidbaar zijn.

Interstaf zal, behalve in de gevallen die hier in deze privacyverklaring worden genoemd, je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming.

Bijzondere Persoonsgegevens
Interstaf legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens) vast na jouw toestemming. Indien je je (pas)foto toestuurt of deze in jouw cv plaatst (dit is vrijwillig), geef je daarmee toestemming voor het bewaren daarvan. Op elk moment kun je je pasfoto weer laten verwijderen uit je profiel.

Doeleinden
We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze privacyverklaring vermeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te garanderen en te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt.

Aansprakelijkheid
Onze internetsite bevat links naar andere internetsites. Interstaf is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze internetsite.   

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als je je gegevens aan wil passen of uit onze bestanden wil laten verwijderen, kun je contact met ons opnemen. Zie onderstaande gegevens.

Cookies en automatisch gegenereerde informatie
Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies van Interstaf kunnen je computer of bestanden niet beschadigen. Interstaf plaatst alleen cookies die voor het uitvoeren van de diensten noodzakelijk zijn. Indien er andere cookies moeten worden geplaatst, dan vragen we jouw voorafgaande toestemming.

Automatisch gegenereerde informatie
Onze websites maken gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie bestaat uit: je IP-adres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt, accountnummer, de pagina’s die je bezoekt op Interstaf. De verkregen informatie wordt vervolgens gebruikt om de website goed te laten werken (ingelogde gebruikers bijhouden, sessie informatie etc.) Daarnaast verzamelen wij door middel van cookies informatie over het surfgedrag op onze website te verzamelen, wat ook gebruikt wordt om onze website te optimaliseren. Interstaf plaatst geen cookies ten bate van andere partijen, zoals advertentie netwerken.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen privacyverklaring voldoen. Als je vragen en/of aanvullingen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen: contact@Interstaf.nl of bellen op nummer: 023-7505178.

 

 

 

Werving en selectie bouw Interstaf

PERSOONLIJK EN OPRECHT

DÉ SPECIALIST VOOR BOUW EN BOUWMANAGEMENT